Hem

Varmt välkommen hit!

Om du är en högkänslig person eller har ett högkänsligt barn har du kommit rätt! Tanken med den här webbsidan är att ge kännedom och sprida kunskap om högkänslighet. Ju mer vi lär oss om vårt medfödda personlighetsdrag desto bättre kan vi förstå oss själva och lära oss leva i harmoni med vår känslighet och vår omgivning. Kanske du inte själv är högkänslig men känner några vuxna, tonåringar eller barn som är det - då kan den information du får här hjälpa dig att förstå dem bättre.

Denna webbsida baserar sig till stor del på den forskning kring högkänslighet som den amerikanska psykologen och författaren Elaine Aron (se nedan) har bedrivit sedan 1991. Det var då hon myntade begreppet Highly Sensitive Person (HSP), eller högkänslig person. Genom åren har Elaine Aron skrivit flera böcker och en beaktansvärd mängd artiklar som har publicerats i kända internationella tidskrifter inom psykologi och samlevnadsvetenskap. Hon har givit tillstånd till att texter och artiklar från hennes egen webbsida översätts till svenska och publiceras här. Några artiklar finner du redan i Artikelhörnan men också under Barn & Ungdom. De översätts och publiceras efter hand, så välkommen att titta in emellanåt.

I Artikelhörnan finner du också artiklar (översatta till svenska) av den amerikanske psykologen och författaren Ted Zeff, som har specialiserat sig på högkänslighet hos pojkar och män. Hans böcker finns listade här

Sidan om Särbegåvade är under uppbyggnad. Den har till syfte att ge en tillförlitlig bild av personlighetsdraget särbegåvning och hur det hör ihop med högkänslighet.

Sidan om Manipulatörer (också kallade sjuka narcissister) vill göra dig uppmärksam på att just högkänsliga personer är särdeles utsatta för människor med denna personlighetsstörning. 

Jag som driver denna webbsida heter Else Marie Bruhner och är initiativtagare till och f.d. ordförande i Sveriges förening för högkänsliga (SFH). För att komma till SFH:s egen mycket innehållsrika webbsida klicka här

Utförlig litteraturlista finns på SFH:s webbsida - klicka här


Hälsning från Elaine Aron till alla högkänsliga i Sverige!

Det gläder mig att kunna nå ut på svenska till er alla via den här webbsidan om högkänslighet. Jag vill tacka Else Marie så mycket för hennes frivilliga insatser som gör detta möjligt. 

Eftersom jag själv är en högkänslig person (HSP) förstår jag verkligen att du vill lära dig så mycket som möjligt om detta medfödda karaktärsdrag som du kanske just har upptäckt hos dig själv. Några av er behöver kanske lite tid att finna er tillrätta med upptäckten medan andra ser den som en enda stor befrielse. Oavsett vilket ska du veta att du absolut inte är ensam! När allt kommer omkring utgör vi högkänsliga 15-20 % av den globala befolkningen. Tack vare vår känslighet kan vi spela en väsentlig roll i denna värld. Detta och mycket mer om draget - hur det inverkar på alla aspekter av ditt liv och hur du kan hantera detta - är ämnet för min bok Den högkänsliga människan - konsten att må bra i en överväldigande värld (Egia förlag), som också innehåller de senaste rönen inom forskningen. Du är förstås hjärtligt välkommen att titta in på Artikelhörnan där det finns artiklar (på svenska) som jag hoppas kan ge svar på dina eventuella undringar.
Bästa hälsningar Elaine N. Aron